Koulu

Vaasan yliopisto - Uwasa

Kandidaatintutkielmat vuonna 2008

Koulutöitä

A la carte Word-dokumentti
Sillisalaatti nimeltään "Keskinäisviestinnän tutkimus".

Kommentoitu semireferaatti Jukka-Pekka-Puron artikkeliin: Yksilöiden välillä. Keskinäisviestinnän tutkimus ja sen haasteita. (Viestinnän jäljillä; Ullamaija Kivikuru, Risto Kunelius;1998; WSOY)

Fakta on fiktiota Word-dokumentti
Kommentoitu semireferaatti Mikko Lehtisen artikkeliin Faktan ja fiktion historia (Viestinnän jäljillä; Ullamaija Kivikuru, Risto Kunelius;1998; WSOY)

Homo idiotucksen dentiteetti Word-dokumentti
Kommentoitu semireferaatti Ullmaija Kivikurun artikkeliin Identiteetit vietsinnässä. Samaistumisen ja erottautumisen kierre. (Viestinnän jäljillä; Ullamaija Kivikuru, Risto Kunelius;1998; WSOY)

Kansainvälisestä viestinnästä Word-dokumentti
Kommentoitu semireferaatti Jaakko Lehtosen artikkeliin Kansainvälinen viestintä. Monikulttuurisen dialogin mahdollisuus (Viestinnän jäljillä; Ullamaija Kivikuru, Risto Kunelius;1998; WSOY)

Massakratia Word-dokumentti
Kommentoitu semireferaatti Kauko Pietilän artikkeliin Massa ja yleisö journalismin historiassa Jukka-Pekka-Puron artikkelista: Yksilöiden välillä. Keskinäisviestinnän tutkimus ja sen haasteita. (Viestinnän jäljillä; Ullamaija Kivikuru, Risto Kunelius;1998; WSOY)

Mediakompetenssi Word-dokumentti
Kommentoitu semireferaatti Tapio Variksen artikkeliin Vietsintäkasvatuksen haasteet ajan kuvana. Johdatusta mediakompetenssin merkitykseen. (Viestinnän jäljillä; Ullamaija Kivikuru, Risto Kunelius;1998; WSOY)

Pidellään mieltä Word-dokumentti
Kommentoitu semireferaatti Pertti Suhosen artikkeliinKansan tahto – siis kenen? Kamppailu yleisen mielipiteen käsitteestä. (Viestinnän jäljillä; Ullamaija Kivikuru, Risto Kunelius;1998; WSOY)

Yleisiä suhteita Word-dokumentti
Kommentoitu semireferaatti Jaakko Lehtosen artikkeliin Yhteisöt ja julkisuus. Mainonnasta yhteiskunnalliseen keskusteluun. (Viestinnän jäljillä; Ullamaija Kivikuru, Risto Kunelius;1998; WSOY)

Professionalismia Word-dokumentti
Kommentoitu semireferaatti Risto Kuneliuksen artikkeliin Modernin myyntitykit. Journalistisen professionaalisuuden pulmat ja haasteet. (Viestinnän jäljillä; Ullamaija Kivikuru, Risto Kunelius;1998; WSOY)

Tajunnanvirrasta tutkielmaksi Word-dokumentti
Essee prosessikirjoittamisesta

Tuote tuottajana Word-dokumentti
Kommentoitu semireferaatti Erkki Karvosen artikkeliin Ihminen ja kulttuuri eli robinsonit asfalttiviidakossa (Viestinnän jäljillä; Ullamaija Kivikuru, Risto Kunelius;1998; WSOY)

Julkisuuden hallintaa Word-dokumentti
Kommentoitu semireferaatti Heikki Luostarisen artikkeliin Vahvojen asialla? Julkisuuden hallinnan mekanismit ja journalismin itsenäisyys(Viestinnän jäljillä; Ullamaija Kivikuru, Risto Kunelius;1998; WSOY)

Viestintä ja demokratia Word-dokumentti
Kommentoitu semireferaatti Hannu Niemisen artikkeliin Viestintä ja demokratia. Kohti pluralistista julkisuutta?. (Viestinnän jäljillä; Ullamaija Kivikuru, Risto Kunelius;1998; WSOY)

Viestintäpolitiikkaa Word-dokumentti
Kommentoitu semireferaatti Ullamaija Kivikurun artikkeliin Yhteistä hyvää etsimässä. Viestintäpolitiikka pelisääntöjen kehittäjänä ja vapauksien vartijana. (Viestinnän jäljillä; Ullamaija Kivikuru, Risto Kunelius;1998; WSOY)

Askartelua liimalla Word-dokumentti
Kommentoitu semireferaatti Leif Åbergin artikkeliin Visiosta luotaukseen. Viestintä työyhteisön voimavarana. (Viestinnän jäljillä; Ullamaija Kivikuru, Risto Kunelius;1998; WSOY)

Platon Word-dokumentti
Vuodenvaihteessa 2004-2005 tehty filosofian "Klassinen teos ja sen tulkinta"-kurssin lopputyö aiheesta Oikeudenmukaisuuden ja hyvän käsitteet Piatonin Gorgiaksessa.